زیر پوست شب

گوش کن ،کسی رویاهایش را زیر پوست این شبهای سیاه ، به قصه نشسته ..

کابوس..
ساعت ٤:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢٩  کلمات کلیدی:
 
اینجا زنی شبهایش را کابوس میبیند ، و هراسان از تند باد فردا چشم به پنجره میدوزد..
پنجره تن به سرمای زمستان داده و پرده بیقرار وزش نسیم و رها شدن در باد....
باد بی امان میوزد و خوشحال از بازی با گیسوان درخت بی تابی اش را درمان میکند..
زن پر از تردید چشم به کوچه میدوزد ...کسی نمیآید .. کسی نمیرود
انگار سالهاست کسی از این کوچه گذر نمیکند
برمیگردد و آبستن از غمهای دیروز
سر بر بالین میگذارد تا با کابوسی تازه گلاویز شود
چشم بر هم میگذارد
زمین دوباره میچرخد ......

قایق کودکیام .....
ساعت ٤:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢٩  کلمات کلیدی:
 
قایق کودکیام کاغذی بود ..
اما ،پر عشق
دستام کوچیک بود
اما پرامید
توی حوض گذاشتمش
کلی چیز خواستم ازش..

هلش دادم .. فوتش کردم....
قایقم رفت اما...
نه
به دریا نرسید
قایقم
قایق کودکیام
کاغذی بود .....

آینه ..
ساعت ۱:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢٩  کلمات کلیدی:

نیازی به آینه نیست...
من
قیافه ی تنهائی خودم را میشناسم...


دنیا
ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢۸  کلمات کلیدی:

مظلومانه نگاهم میکند
دنیا
من اما
روسپی گری اش را
بارها
دیده ام....


امید ...
ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢۸  کلمات کلیدی:
 
خطوط کف دستم را با دقت نگاه میکرد
فالگیر را میگویم..
هر خط مرزی بود بین من و آرزوهایم..
همچنان میگفت و
غافل که من
در فکر پریدن از روی مرزها !!!!!!!!!!

بعضی آدما ..
ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢٧  کلمات کلیدی:

بعضی آدما حرفاتو میشنون ولی گوش نمیدن
بعضی آدما بهت نگاه میکنن ولی نمی بیننت
بعضی آدما با تو خوشحالن ولی بی تو غمگین نیستن
بعضی آدما ازت خوششون میاد ولی میخوان تغییرت بدن
بعضی آدما میگن دوستت دارم ولی این تکیه کلامشونه
بعضی آدما بی تو میمیرن ولی راحت ترکت میکنن
بعضی آدمااااااااا........


خلسه...
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢٥  کلمات کلیدی:

حس عجیبیست!!!
حس تهی بودن
از عشق، از نفرت..
از خشم و حتی شهوت
گاهی
احساس میکنی
روحت نیز
فرسنگها
از تو فاصله گرفته ...


بی قرار.....
ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢٥  کلمات کلیدی:

پاهایش اینبار تاب رفتن نداشت..
پس
دل به دریا زد
و
سر به بیابان گذاشت...


هیچ میدانستی؟؟؟
ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢٤  کلمات کلیدی:

تو با من قدم زدی...


من اما
باتو


راه آمدم...


غریبه...
ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢٤  کلمات کلیدی:

چسبیده به لحظاتم
غریبه ایست
که حضورش
تنهائی ام را
هر لحظه
بیشترمیکند .....


خیالت راحت ...
ساعت ٧:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢۳  کلمات کلیدی:

کروکودیل حیوان نجیبیست
اسب وحشیست
سگ بی وفاست
گربه مهربان است
تو عاشقی
من سنگدل...
خیالت راحت
همه باور میکنند ......


حرف آخر
ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی:

راحت میگوئی برو...
نمیدانی
من اگر بروم
تمام پلهای پشت سرم را
خراب میکنم...


کودکی..
ساعت ٥:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٧  کلمات کلیدی:


یک روزهائی 
فقط
کودکی ام را مرور میکنم
لبخند میزنم ، لذت می برم
تنها 
کاش مادرم هرگز پیر نمی شد...


خواب..
ساعت ۳:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٦  کلمات کلیدی:

مارا آفریده اند 
نه برای خواب
که برای
فهم دردناک
بی کسی......


معجزه
ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٢  کلمات کلیدی:

در میان این همه همهمه 
تنها
زمزمه میکنم ...
نام تو را
همین به تنهائی
معجزه میکند